Politikalar
Kalite Politikaları

Firmamız müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı ve etkin biçimde faaliyetlerimizi gerçekleştirerek alanında lider olmayı hedeflemektedir.

Amacımız; iyi eğitimli, iletişim becerileri güçlü, deneyimli ekibi ile kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, karşılıklı güven, etkili iletişim, sürekli gelişim, takım ruhu, sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık değerlerine bağlı kalarak hizmetlerini sunmaktır.

Ürünlerin ve verilen hizmetin kalitesini müşterimizin istekleri doğrultusunda, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri standardının uygulanabilir şartlarına ve yasal şartlara uygun bir biçimde yönetim sistemleri kurarak ve çalışanlara iletilerek anlaşılmasının sağlanmasını taahhüt eder.

Çalışanlar ve yönetim kadroları aşağıdaki politika ilkelerine sadıktır:

 • Tam müşteri memnuniyetini sürekli sağlamak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak faaliyet alanının odak noktasına koymak,
 • Mesleki etik ve ahlak ilkelerini korumak,
 • Çalışanlar için verimli ve güvenli bir iş alanı ve çalışma koşulları yaratmak,
 • Çalışanların sürece katkıları konusunda bilinçlenmelerini ve takım ruhunu sağlamak,
 • Tüm süreçlerin maliyetlerini azaltmak ve kaynakları verimli kullanmak,
 • Marka imajını güçlendirmek ve korumak,
 • Ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Ürünlerimizde ve hizmetimizde yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim koşullarını sağlamayı
 • Katma değerli hizmet geliştirmek,
 • İlgili tarafların beklentilerine ve yasalarına uymak,
 • Yaşamaya değer, çocuklarımıza bırakabileceğimiz ve onur duyabileceğimiz bir çevreye katkıda bulunmayı
 • Şirket değerlerini tüm çalışanların özümsemesini sağlamak ve çalışma kültürünün kalıcı değerlerini oluşturmak,
 • Sürekli yeni fikirler ve projeler üreterek,

 

 

                                                                                                                       Erdem DOĞAN

                                                                                                                       Genel Müdür

Çevre Güvenliği Politikaları

Bahattin Doğan Oto Kilit ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. "Otobüs, Minibüs Kapı ve Bagaj Kilit Sistemleri, Bagaj Açma Elçekleri, Bagaj Destekleri ve Kapı Gergileri, Otomotiv Sanayi Yedek Parçaları İmalatı ve Satışı"  kapsam faaliyetlerinde; ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve uygulanmasını bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu kapsamda üst yönetimin tam desteği ile;

* Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,

* Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

* Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,

* Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

* Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları

Bahattin Doğan Oto Kilit ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. firması "Otobüs, Minibüs Kapı ve Bagaj Kilit Sistemleri, Bagaj Açma Elçekleri, Bagaj Destekleri ve Kapı Gergileri, Otomotiv Sanayi Yedek Parçaları İmalatı ve Satışıkapsam faaliyetlerinde; bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

* Faaliyet alanına ilişkin İş Sağlığı İş Güvenliği mevzuatı ve tabi olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi,

* Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

* Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,

* İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı, sağlık ve güvenlik politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Belgeler